Produkty i rozwiązania

Poznaj naszą ofertę
pn_tr0217_stahl_b4_bild
Produkty i rozwiązania Wykrywanie i gaszenie pożaru

Skanery temperatury na taśmociągi

Choć zagrożenia pożarowego spodziewamy się głównie po procesach przetwarzających łatwopalne materiały, ich transport może być równie niebezpieczny. Taśmociągi bywają źródłem niepożądanego tarcia lub wyładowań elektrostatycznych, które potrafią doprowadzić do zapłonu transportowanego paliwa jak węgiel lub biomasa. Problem ten dotyczy, poza paliwami, wszelkich produktów pochodzenia drzewnego i innych palnych substancji. 

 

Do zabezpieczenia taśmociągów potrzebne są skanery temperatury. Ich zadaniem jest wykrywanie elementów żarzących i obszarów o podwyższonej temperaturze wśród transportowanego materiału, które sygnalizują potencjał wystąpienia zapłonu. Takie punktowe skanery pozwalają nie tylko zlokalizować pożar we wczesnym stadium, ale w ogóle zapobiec wystąpieniu go poprzez wczesne ostrzeganie. Mogą działać samodzielnie lub być zintegrowane z automatycznymi systemami gaszenia lub detekcji pożaru.

 

 

Masz pytania w sprawie tego produktu?
Skontaktuj się z nami! Chętnie pomożemy!