Scroll
Rozwiązania wodorowe

Zastosowanie wodoru w przemyśle – jak zadbać o bezpieczeństwo z ASE ATEX

Wodór zyskuje rosnące znaczenie w przemyśle, a obserwowane tendencje jednoznacznie wskazują na wzrost tempa zmian w tej dziedzinie. Dodatkowo można go produkować przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Te dwie cechy sprawiają, że zastosowanie wodoru może pozwolić na całkowitą transformację przemysłu tak, by wcale nie wpływał na klimat.

Wodór jest niezaprzeczalnie wyjątkowy pod wieloma względami, zatem i użycie go stwarza unikalne wyzwania, zagrożenia i możliwości:

wodór jest najprostszym pierwiastkiem, o najmniejszej liczbie atomowej; z tego powodu może przenikać przez ścianki wielu pojemników, pomiędzy znacznie większymi cząsteczkami, powodując uszkodzenia; z tego samego powodu może jednak być przechowywany wewnątrz krystalicznej struktury niektórych metali;

wysoka reakcyjność wodoru sprawia, że w połączeniu z tlenem z atmosfery jest niezwykle wybuchowy; minimalna energia zapłonu wodoru to niecałe 0,02 mJ, czyli ponad dziesięciokrotnie mniej niż np. metanu; z tego powodu jest wydajnym paliwem, ale wybuch wodoru stanowi też poważne zagrożenie w przypadku wycieku;

według europejskiej dyrektywy ATEX wodór jest zaklasyfikowany w grupie gazów II C, czyli najbardziej wybuchowych; wymagania wobec urządzeń działających w strefie zagrożonej wybuchem są najbardziej restrykcyjnymi ze wszystkich stref gazowych;

jako najobficiej występujący w naturze pierwiastek, wodór jest niezbędnym składnikiem wielu substancji; ze spalania wodoru powstaje czysta woda, ale występuje też w znacznie bardziej złożonych związkach; wodór w przemyśle jest wykorzystywany głównie do produkcji różnych rodzajów nawozów;

ze względu na jego obfitość wodór można pozyskiwać na różne sposoby; proces elektrolizy pozwala otrzymać wodór z wody; stosuje się również reforming parowy węglowodorów – czyli gazu ziemnego i jego pochodnych, ale możliwe też jest uzyskanie wodoru z biogazu.

ASE ATEX jest współorganizatorem konferencji Green Energy Tricity

Dowiedz się więcej
Frame 6
image 5

Jakie ograniczenia stwarza wodorowa strefa zagrożenia wybuchem przy instalacjach wodorowych?

Każde urządzenie, które znajdzie się w strefie zagrożonej wybuchem, musi spełniać surowe wymagania i być odpowiednio oznaczone. Zależnie od konkretnego rodzaju zabezpieczenia, konkretne parametry, które musi spełniać, mogą dotyczyć szczelności, maksymalnego napięcia podczas pracy itp.

 

Jednak, niezależnie od szczegółów, zastosowanie wodoru stawia wymagania wobec całego wyposażenia strefy niebezpiecznej. Zapewnieniem tego wszystkiego w najwyższej jakości i w zgodzie z restrykcyjną dyrektywą zajmuje się ASE ATEX.

Oferta urządzeń ASE ATEX przeznaczonych do pracy w strefie zagrożonej wybuchem spowodowanym obecnością wodoru

Detekcja wodoru, czyli podstawowy wymóg bezpieczeństwa
Detekcja wycieków wodoru jest najistotniejszym czynnikiem w zapewnieniu bezpieczeństwa przy jego użyciu. Niezależnie od tego, czy chodzi o jego produkcję, transport i magazynowanie czy docelowe wykorzystanie jako źródła energii lub medium technicznego. Ryzyko nieszczelności zawsze jest wyższe niż w przypadku jakiegokolwiek innego gazu, więc tym bardziej istotne jest, aby szybko go wykryć.
Zobacz więcej
Pożar lub wybuch wodoru – jak się chronić?
Nawet z najlepszym systemem detekcji może wystąpić pożar lub wybuch wodoru. Dlatego oferujemy również projekty i wykonawstwo systemów przeciwpożarowych oraz tłumienia i odciążania wybuchu. Wśród nich są instalacje gaśnicze proszkowe i gazowe dostosowane do pożarów z grupy C, do której należą pożary wodorowe. Skontaktuj się z naszymi ekspertami, byśmy mogli ustalić, jakich zabezpieczeń potrzebuje Twój zakład.
Zobacz więcej
Oświetlenie dla strefy zagrożonej wybuchem
Oferujemy przeciwwybuchowe oprawy oświetleniowe oraz urządzenia sygnalizacyjne z najwyższej półki wykonane przez niemiecką firmę R.Stahl. Dodatkowo dostarczamy dostosowane do wodorowej strefy wybuchowej puszki i skrzynki przyłączeniowe, dławiki kablowe i inne wyposażenie.
Zobacz więcej
Systemy peryferyjne i automatyka przemysłowa
Naszym klientom dobieramy i dostarczamy również instalacje wentylacji i oddymiania, przemysłowe zabezpieczenia i automatykę, w tym dla zbiorników, instrumenty pomiarowe i wiele innych urządzeń. Wszystko to dostępne dla zakładów, gdzie powszechne jest zastosowanie wodoru.
Zobacz więcej
Przemysłowe systemy grzewcze do każdej strefy Ex
Projektujemy i dostarczamy systemy grzewcze dla przemysłu, również dla strefy zagrożonej wybuchem wodoru. Korzystamy w tym z asortymentu i dziesięcioleci doświadczenia najbardziej uznanych producentów w Europie i na świecie. Blisko współpracujemy z firmami takimi jak nVent i Resistencias Tope.
Zobacz więcej

Przykładowe produkty przeznaczone do pracy w strefie wodorowej

Najlepsze rozwiązania z całego świata dla przemysłu wodorowego

Nasza współpraca z najlepszymi producentami pozwala nam pełnić funkcję integratora. Oznacza to, że możemy zaoferować rozwiązanie dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta i do każdego zadania, wybierając spośród specjalistycznych i sprawdzonych produktów.

Skontaktuj się z naszymi inżynierami, aby wybrali właściwe rozwiązanie dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami
Masz pytania w sprawie tego produktu?
Skontaktuj się z nami! Chętnie pomożemy!