Usługi

Poznaj naszą ofertę usług
inspection_florian_side.30p
Usługi

Konferencje

Pod marką ASE, już od ponad 35 lat, organizujemy konferencje techniczne poświęcone tematyce bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych. Program konferencji skierowany jest do kadry inżynierskiej i menadżerskiej zajmującej się zagadnieniami bezpieczeństwa technicznego, przeciwwybuchowego oraz funkcjonalnego, do elektryków, automatyków i mechaników. Odzwierciedla wielowymiarowość zagadnień jakie należy w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa poznać, a następnie zintegrować w projekcie, wdrożyć oraz bezpiecznie eksploatować.

 

ARozszerzeniem Konferencji tematycznych stały się seminaria techniczne w poszczególnych regionach Polski. W ramach jednodniowych, bezpłatnych seminariów proponujemy przegląd aktualnych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa technicznego i przeciwwybuchowego, przegląd nowości technicznych, możliwości wykonawczych i wdrożeniowych.  Jest to propozycja dostosowana do branż, regionów i aktualnych potrzeb, jak również okazja do bieżącej wymiany doświadczeń środowisk przemysłowych w danym regionie. W ramach seminariów zapraszamy zarówno uznanych ekspertów zewnętrznych, jak i branżowych specjalistów naszej firmy, a także firm i środowisk z nami współpracujących.

 

Zostań uczestnikiem energetycznej konferencji GET

 

Konferencja energetyczna GET ASE

 

35 lat konferencji i spotkań branżowych

Z radością dzielimy się naszymi wspomnieniami z udziału w konferencjach i imprezach branżowych. W Grupie Technologicznej ASE to niezwykłe 35 lat pełne innowacji, zaangażowania i rozwoju. Udział w konferencjach to dla nas doskonała okazja do ciągłej wymiany wiedzy i budowania silnych relacji branżowych. Poza udziałem w konferencjach, organizujemy własne wydarzenia, zrzeszając ekspertów w danej dziedzinie i prezentując nowości i innowacje w technologii dla przemysłu. Swoje działania skupiamy głównie na energetyce, elektrotechnice, detekcji wycieków, gazu i płomienia oraz automatyce zarówno w opcji przeciwwybuchowej, jak i przemysłowej. Razem z partnerami bierzemy czynny udział w panelach dyskusyjnych, mających na celu wymianę doświadczeń na temat praktycznych aspektów prezentowanych rozwiązań. W ASE ATEX to był owocny czas! Zapraszamy do krótkiej fotorelacji!