Produkty i rozwiązania

Poznaj naszą ofertę
pn_tr0217_stahl_b4_bild
Produkty i rozwiązania

Wykrywanie i gaszenie pożaru

Systemy Sygnalizacji Pożaru

Instalacje przeciwpożarowe- wodne i pianowe

Instalacje gaszenia gazem

Instalacja wykrywania iskier

Sterowniki czujki DTSX1

Liniowa detekcja pożaru i temperatury

Skanery temperatury na taśmociągi

Systemy gaszenia magazynów energii

Masz pytania w sprawie tego produktu?
Skontaktuj się z nami! Chętnie pomożemy!