Produkty i rozwiązania

Nasza bogata oferta to produkty, które zostały starannie zaprojektowane, aby sprostać zróżnicowanym potrzebom instalacji przemysłowych. Prezentujemy różnorodne rozwiązania, które możesz dostosować do konkretnych wymagań Twojego projektu. Bez względu na skalę lub specyfikę projektu, nasze produkty zapewnią Ci niezbędną funkcjonalność i niezawodność!
pn_tr0217_stahl_b4_bild
Produkty i rozwiązania Elektryczne systemy grzewcze

Przewody grzewcze

Przeznaczone do stosowania w szerokim zakresie aplikacji przemysłowych. Oferujemy cały zestaw technologii przewodów grzejnych np: samoregulujące, strefowe, w izolacji mineralnej, o stałej mocy oraz szeregowe. Nasze przewody grzejne spełniają wymagania większości aplikacji i można je używać do utrzymywania temperatury procesowej, zapobiegania zamarzaniu rur, ogrzewania rurociągów, zapewnienia przepływu, utrzymywania temperatury gorącej wody, roztapiania lodu, powierzchniowego topienia lodu oraz zapobiegania przemarzaniu. Każdy proces technologiczny prowadzony w rurociągach i zbiornikach może wymagać zabezpieczenia przed zamarzaniem, utrzymywania temperatury, zmniejszenia lepkości medium lub zapobiegania kondensacji.

ktv - samoregulujące przewody grzewcze

Samoregulujące przewody grzejne

Przewód grzejny ograniczający moc VLP

Przewód grzejny ograniczające moc VLP

Równoległe przewody grzejne fht

Równoległe przewody grzejne o stałej mocy (strefowe)

Szeregowe przewody grzejne w izolacji polimerowej (PI)

Szeregowe przewody grzejne w izolacji polimerowej (PI)

HSQ

Szeregowe przewody grzejne w izolacji mineralnej (MI)

Masz pytania w sprawie tego produktu?
Skontaktuj się z nami! Chętnie pomożemy!
Jerzy Truchan
Dyrektor techniczny ds. systemów
grzewczych
Marcin Seledec
Specjalista ds. systemów
grzewczych
Jakub Górski
Młodszy specjalista ds. systemów
grzewczych