Produkty i rozwiązania

Poznaj naszą ofertę
pn_tr0217_stahl_b4_bild
Produkty i rozwiązania Elektryczne systemy grzewcze

Przewody grzewcze

Przeznaczone do stosowania w szerokim zakresie aplikacji przemysłowych. Oferujemy cały zestaw technologii przewodów grzejnych np: samoregulujące, strefowe, w izolacji mineralnej, o stałej mocy oraz szeregowe. Nasze przewody grzejne spełniają wymagania większości aplikacji i można je używać do utrzymywania temperatury procesowej, zapobiegania zamarzaniu rur, ogrzewania rurociągów, zapewnienia przepływu, utrzymywania temperatury gorącej wody, roztapiania lodu, powierzchniowego topienia lodu oraz zapobiegania przemarzaniu. Każdy proces technologiczny prowadzony w rurociągach i zbiornikach może wymagać zabezpieczenia przed zamarzaniem, utrzymywania temperatury, zmniejszenia lepkości medium lub zapobiegania kondensacji.

ktv

Samoregulujące przewody grzejne

A10000110g.jpg

Przewód grzejny ograniczające moc VLP

fht

Równoległe przewody grzejne o stałej mocy (strefowe)

xpi

Szeregowe przewody grzejne w izolacji polimerowej (PI)

HSQ

Szeregowe przewody grzejne w izolacji mineralnej (MI)

Masz pytania w sprawie tego produktu?
Skontaktuj się z nami! Chętnie pomożemy!
Jerzy Truchan
Dyrektor techniczny ds. systemów grzewczych
Marcin Seledec
Specjalista ds. systemów grzewczych
Jakub Górski
Młodszy specjalista ds. systemów grzewczych