Produkty i rozwiązania

Poznaj naszą ofertę
pn_tr0217_stahl_b4_bild
Produkty i rozwiązania Rozwiązania dla zbiorników

Zawory Oddechowe i Przerywacze Płomienia

Zawory oddechowe montowane są na króćcach wentylacyjnych zbiorników magazynowych. Służą one do utrzymania ciśnienia w parametrach projektowych zbiornika. Dla zbiorników magazynowych z substancjami wybuchowymi zawory oddechowe dostarcza się zabudowane z przerywaczem płomienia. Przerywacze płomienia to urządzenia zabezpieczające instalacje technologiczne przed propagacją pożaru w jej wnętrzu oraz przedostawaniem się płomienia do środka zbiorników magazynowych.

 

Urządzenia te pozwalają na przepływ gazu lecz zatrzymują płomień, można je podzielić na trzy typu ze względu na miejsce montażu i zastosowanie:

 

Przerywacze końcowe

  • urządzenia te montuje się na ujściu oparów ze zbiorników magazynowych produktów łatwopalnych
  • zabezpieczają one przed przedostaniem się płomienie do wnętrz zbiornika

 

Przerywacze deflagracji

  • wstrzymują płomień w fazie deflagracji

 

Przerywacze detonacji

  • wstrzymują płomień w fazie detonacji

 

Masz pytania w sprawie tego produktu?
Skontaktuj się z nami! Chętnie pomożemy!
Sławomir Bizewski
Inżynier Produktu