Produkty i rozwiązania

Nasza bogata oferta to produkty, które zostały starannie zaprojektowane, aby sprostać zróżnicowanym potrzebom instalacji przemysłowych. Prezentujemy różnorodne rozwiązania, które możesz dostosować do konkretnych wymagań Twojego projektu. Bez względu na skalę lub specyfikę projektu, nasze produkty zapewnią Ci niezbędną funkcjonalność i niezawodność!
pn_tr0217_stahl_b4_bild
Produkty i rozwiązania Rozwiązania dla zbiorników

Detekcja wycieku

Systemy detekcji wycieku oferowane przez ASE są zgodne z wytycznymi rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. nr 243, poz. 2063). Konsekwencje ewentualnego wycieku to zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, ale również potężne straty finansowe, opłaty za odprowadzanie zanieczyszczeń, kary, koszty utylizacji zanieczyszczeń, wyciek cennego produktu itp.

 

Zapewniamy duży wybór dostępnych rozwiązań pozwalających zniwelować ryzyko wycieku, również w strefach zagrożonych wybuchem.

Masz pytania w sprawie tego produktu?
Skontaktuj się z nami! Chętnie pomożemy!
Łukasz Sorówka
Kierownik projektu