Produkty i rozwiązania

Poznaj naszą ofertę
pn_tr0217_stahl_b4_bild
Produkty i rozwiązania Rozwiązania dla zbiorników

Detekcja wycieku

Systemy detekcji wycieku oferowane przez ASE są zgodne z wytycznymi rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. nr 243, poz. 2063). Konsekwencje ewentualnego wycieku to zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi ale również potężne straty finansowe, opłaty za odprowadzanie zanieczyszczeń, kary, koszty utylizacji zanieczyszczeń, wyciek cennego produktu itp.

 

Zapewniamy duży wybór dostępnych rozwiązań pozwalających zniwelować ryzyko wycieku, również w strefach zagrożonych wybuchem.

Masz pytania w sprawie tego produktu?
Skontaktuj się z nami! Chętnie pomożemy!
Łukasz Sorówka
Kierownik projektu