Produkty i rozwiązania

Poznaj naszą ofertę
pn_tr0217_stahl_b4_bild
Produkty i rozwiązania Instalacje i urządzenia technologiczne

Systemy Poboru Próbek

System automatycznego poboru próbek to urządzenia mające zapewnić użytkownikowi instalacji pobranie reprezentatywnej próbki produktu z rurociągu. Dostarczane przez ASE ATEX urządzenia spełniają wymogi norm międzynarodowych m.in. ISO 3171 oraz API 8.2.

 

Urządzania te wykorzystywane są standardowo w dwóch celach:

  • Kontrola produktu kupowanego/sprzedawanego.
  • > reprezentatywnie pobrana próbka gwarantuje obu stronom transakcji pewność co do składu kupowanego produktu w tym wody, siarki oraz innych zanieczyszczeń.
  • > rozwiązanie stosowane przy odbiorze ropy z tankowców lub przy trasporcie rurociągami dalekosiężnymi .

 

  • Pobór próbki z instalacji technologicznej
  • > pobór próbki z instalacji podczas wykonywania czynności technologicznych np. blendingu,
Masz pytania w sprawie tego produktu?
Skontaktuj się z nami! Chętnie pomożemy!