Usługi

Poznaj naszą ofertę usług
inspection_florian_side.30p
Usługi

Wykrywanie wycieków i ich rejestracja w zakładach

Optymalizacja procesów produkcyjnych przez wykrywanie i usuwanie wycieków to podstawowe zadanie służb utrzymania ruchu w każdym zakładzie.  Nieszczelności to strata cennych zasobów (często bardzo ograniczonych), pieniędzy a przede wszystkim ogromne zagrożenie dla osób i mienia. Najczęściej to co niebezpieczne i groźne dla środowiska - jest niewidzialne ludzkim okiem. Przy złożonych instalacjach ryzyko spontanicznych i niewykrytych w porę wycieków jest duże. Wraz z postępem industrializacji to ryzyko rośnie (produkujemy więcej, dokładniej, z precyzyjnym wyliczeniem proporcji - jakiekolwiek zachwianie równowagi kosztuje). Z pomocą przychodzi technologia i najnowsze osiągnięcia inżynieryjne, które w ostatniej dekadzie pozwoliły znacznie ograniczyć czas poświęcony na prewencję. 

 

Setki dostarczonych rozwiązań przez 30 lat obecności na rynku, doświadczenie naszych zespołów technicznych, wiedza inżynieryjna - zarówno merytoryczna, jak i praktyczna - to wszystko pozwoliło na stworzenie pakietu usług z zakresu wykrywania wycieków na instalacjach w Państwa zakładzie. 

 

Nasz zespół oferuje pełną usługę - od rozpoznania potrzeb użytkownika przez audyt (także online), pomiary, weryfikację zabezpieczeń oraz raport końcowy wraz ze wskazaniem koniecznych działań naprawczych. 

 

Sprawdź zakładkę kontakt i znajdź lokalnego przedstawiciela handlowego klik

 

5

Detekcja wycieków wszystkich gazów pod ciśnieniem (H2, O2, N, CH4, CO2, AR i inne) ultrasoniczną kamerą Ultra PRO by Distran

Kamera wykrywa wyciek za pomocą 124 mikrofonów - innowacyjne rozwiązanie do obrazowania w czasie rzeczywistym. Ultra Pro X to jedyna na świecie kamera przeznaczona do pracy w strefie zagrożonej wybuchem (Ex). Wykrywa wycieki m.in WODORU, tlenu, argonu, dwutlenku węgla, metanu a także sprężonego powietrza czy próżni
c

Wykrywanie lotnych związków organicznych kamerą EyeCGas® metodą obrazowania (optical gas imaging - OGI)

Widzimy to, co niewidoczne — dla czystego środowiska! Usługa wykrywania LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH (LZO) kamerą firmy OPGAL to najprostsza metoda pomiaru, zgodna z LDAR ! Kamera pracuje w najtrudniejszych warunkach, jest przeznaczona też do pracy w strefie zagrożonej wybuchem (Ex)