Produkty i rozwiązania

Poznaj naszą ofertę
pn_tr0217_stahl_b4_bild
Produkty i rozwiązania Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

Izolacja wybuchu

Izolacja wybuchu (odsprzęganie wybuchu) to rozwiązanie mające na celu odcięcie części instalacji w której nastąpił wybuch i zatrzymanie jego rozprzestrzeniania się.

 

Do izolacji wybuchu stosuje się:

Masz pytania w sprawie tego produktu?
Skontaktuj się z nami! Chętnie pomożemy!
Sławomir Bizewski
Inżynier Produktu