Produkty i rozwiązania

Poznaj naszą ofertę
pn_tr0217_stahl_b4_bild
Produkty i rozwiązania Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

Izolacja wybuchu

Rozwiązanie mające na celu odcięcie części instalacji, w której nastąpił wybuch i zatrzymanie jego rozprzestrzeniania się. Służą do ochrony instalacji przed zniszczeniem poprzez fizyczne zamknięcie kanałów i przesypów łączących urządzenie. Zapewniają izolację wybuchu, dzięki którym minimalizują się niepożądane skutki oraz koszta z tym związane.

Masz pytania w sprawie tego produktu?
Skontaktuj się z nami! Chętnie pomożemy!
Sławomir Bizewski
Inżynier Produktu