Technologia to drzwi do przyszłości.

Wywiad z prezesem Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.
Obraz1

Technologia to drzwi do przyszłości.

Wywiad z prezesem Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

O powstaniu, rozwoju i perspektywach nowoczesnej firmy technologicznej "Gospodarka Morska.pl" rozmawiała z Dariuszem Jachowiczem, Prezesem Zarządu Automatic Systems Engineering Sp. z o.o., założycielem Grupy Technologicznej ASE.

Wstecz