Systemy IT dla przemysłu

System Zarządzania Bezpieczeństwem

TSCom – Integracja systemów bezpieczeństwa

TSCom® to autorski system firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o. o. będący platformą integrującą systemy bezpieczeństwa w obiekcie przemysłowym. Zadaniem TSCom® jest zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa i redukcji ryzyka wystąpienia awarii lub wypadku oraz ograniczanie ewentualnych jego skutków.

 

Layer_48
Layer_47
Wersje Systemu TSCom®
TSCom ES Energy Sector jest wariantem systemu dedykowanym do zastosowań w obiektach przemysłowych typu elektrownie, elektrociepłownie i kopalnie.
TSCom OG Oil & Gas Sector jest wariantem systemu przeznaczonym do zastosowań w bazach magazynowych paliw, rafineriach, stacjach rurociągów tłocznych.
TSCom MS Manufacturing Sector jest wariantem systemu przeznaczonym do zastosowań w zakładach produkcyjnych, takich jak: zakłady chemiczne, huty, oczyszczalnie ścieków oraz obiekty przemysłu spożywczego.
TSCom BS Business Sector został zaprojektowany, jako system bezpieczeństwa dla obiektów o dużej wartości. Jest dedykowany dla obiektów typu centra teleinforma- tyczne, centra dystrybucyjne, magazyny logistyczne.
Wynikające korzyści z zastosowania TSCom®
 • System zapewnia codzienny podgląd historii bezpieczeństwa obiektu
 • W sposób graficzny przedstawia aktualny stan bezpieczeństwa obiektu i jego elementów składowych
 • Natychmiastowa informacja o bieżących alarmach i ewentualnych uszkodzeniach w systemach bezpieczeństwa
 • Pojawienie się alarmu lub komunikatu wymaga reakcji ze strony operatora
 • Każde zdarzenie alarmowe można opisać stosownym komentarzem
 • Dane ozdarzeniach alarmowych zostają zapisane w systemie
 • Wybierając interesujący fragment instalacji można wyświetlić szczegółowe informacje na temat każdego urządzenia lub systemu oraz pobrać dokumentację techniczną
Layer_57
Layer_58
Layer_59
Layer_60
Layer_61
Funkcjonalność

System TSCom® zapewnia integracje systemów związanych z bezpieczeństwem

 

Integracja systemów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo: wizualizacja pracy, prezentacja alarmów i zdarzeń awaryjnych w czasie rzeczywistym.
Wspomaganie sterowania urządzeniami wykonawczymi, w tym: gaszenia, wentylacji, systemów blokadowych i odcinających.
Redukcja ryzyka wystąpienia awarii, cykliczne raportowanie na temat aktualnego stanu bezpieczeństwa zakładu.
Całodobowa dostępność, zapewnienie dostępności przez 24 godziny na dobę, wszystkich systemów bezpieczeństwa poprzez automatyczną diagnostykę i kontrolę urządzeń.
Efektywne zarządzanie przeglądami serwi- sowymi systemów, kalibracjami i testami urządzeń, prowadzenie książek serwisowych i kalendarzy.
Administracja urządzeniami np: środkami gaśniczymi, ewidencja sprzętu, monitoring dostępności wody oraz innych środków.
Architektura systemu
Kluczowe założenia systemu:
 • Stabilność i niezawodność
 • Ergonomia użytkowania
 • Bezpieczeństwo danych
 • Modularność
 • Skalowalność
 • Dostęp sieciowy

Monitoring i kontrola

Praca z systemem na poziomie operatorskim to maksimum kontroli w sterowaniu i monitoringu zarówno aktualnego stanu obiektu, jak i i każdego urządzenia.

4
3s
Kompleksowy system bezpieczeństwa
Aplikacja mobilna TSCom®, umożliwia zdalny dostęp do systemu z poziomu urządzenia klasy tablet

Masz pytania w sprawie tego produktu?
Skontaktuj się z nami! Chętnie pomożemy!