Systemy IT dla przemysłu

Bazując na wieloletnim doświadczeniu inżynierskim stworzyliśmy autorskie systemy IT do stosowania w przemyśle.
1-1
Systemy IT dla przemysłu

System paszportyzacji i kontroli urządzeń Ex

Inspector-Ex®

Inspector-Ex® jest systemem wspomagającym eksploatację urządzeń w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Stanowi potężne i przydatne narzędzie dla służb utrzymania ruchu oraz osób odpowiedzialnych za eksploatację urządzeń elektrycznych w zakładach, w których występują strefy zagrożenia wybuchem.

 

Layer_82
25-9847
Funkcjonalność

System Inspector-Ex® usprawnia eksploatację, paszportyzację, a także zarządzanie urządzeniami oraz instalacjami za pomocą nowoczesnej technologii mobilnej.

 

Paszportyzacja:
 • pod kątem bezpieczeństwa
 • identyfikacja urządzeń
 • elektroniczny paszport
Kontrole:
 • odbiorcze, wyrywkowe
 • wzrokowe, z bliska, szczegółowe
 • metrologiczne
Raporty:
 • wersja elektroniczna
 • szybki dostęp
 • dokumentacja techniczna urządzeń
Planowanie:
 • zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • dostęp do kontroli odbytych i zaplanowanych
 • zarządzanie eksploatacją
Rzetelność:
 • wymusza obecność kontrolera przy urządzeniu
 • dedykowane listy kontrolne
 • eliminuje błędy
Nowoczesna technologia:
 • urządzenie mobilne
 • łatwa obsługa
 • redukcja dokumentacji papierowej
Wiele korzyści w jednym rozwiązaniu
 • System zapewnia zgodność działania przedsiębiorstwa z przepisami
 • Pewność, że kontrola została przeprowadzona
 • Krótki czas wykonania kontroli (zmniejszona pracochłonność)
 • Bezpośredni i szybki dostęp do wymaganych oraz aktualnych raportów na żądanie organów kontroli
 • Pełna optymalizacja i przewidywalność kosztów posiadania
 • Redukcja liczby wykwalifikowanej obsługi zaangażowanej w kontrolę
2-layers
historiaurz
SAPokno2
pytaniakont
Certyfikowane Bezpieczeństwo
Orzeczenie KDB Nr 16.E.002 dla systemu Inspector-Ex®

System Inspector-Ex® przeszedł pozytywnie certyfikację w jednostce notyfikowanej GIG KD Barbara. Niezależna trzecia strona potwierdziła, że system Inspector-Ex® jest zgodny z wymaganiami normy: PN-EN 60079-17:2014 Atmosfery wybuchowe - Część 17: Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych.

A4-paper-Overhead-view-mockup-a1
A4-paper-Overhead-view-mockup-vol2_t
W ramach zarządzania eksploatacją Inspector-Ex® umożliwia:
 • tworzenie baz danych i paszportów urządzeń
 • modyfikacje punktów kontroli oraz dopasowanie własnych typów pomiarów, np. temperatura, drgania
 • prowadzenie harmonogramów kontroli urządzeń
 • wykorzystywanie interaktywnego kalendarza
 • wprowadzenie zebranych danych do systemu po przeprowadzonej kontroli
 • tworzenie i modyfikacja karty kontroli urządzenia
 • wskazywanie ewentualnych niezgodności i dalszych czynności dotyczących urządzeń
 • przetwarzanie danych z minionych kontroli pod względem optymalizacji kosztów prowadzenia obiektu
 • tworzenie raportów z kontroli urządzeń
 • archiwizacja raportów
 • udostępnienie do wglądu raportów osobom upoważnionym za pomocą www
 • możliwość zdalnej konfiguracji dla administratorów systemu
Kompleksowy system bezpieczeństwa
Aplikacja mobilna dostosowana do trudnych warunków pracy

Moduły systemu Inspector-Ex®:

Praca z systemem na poziomie operatorskim to maksimum kontroli w sterowaniu i monitoringu zarówno aktualnego stanu obiektu, jak i i każdego urządzenia.

2-layers

Moduł obchodowy AUR – zintegrowany program kontroli instalacji, węzłów i urządzeń krytycznych.

 

 • Moduł wspomaga pracę personelu przy czynnościach obchodowych
 • Ustalona trasa inspekcji wyklucza błąd pominięcia
 • Przemyślana trasa skraca czas wykonywanej pracy
 • Pełna możliwość modyfikacji szyta na miarę użytkownika
2-layers

Moduł LDAR (Leak Detection And Repair) – moduł dla utrzymania ruchu w zakładach kontrolujących niezorganizowane wycieki lotnych związków organicznych.

 

System Inspector-LDAR wspomaga program LDAR w zakresie:

 

 • ewidencji urządzeń
 • znakowania miejsc emisji (QR, RFID)
 • wprowadzania pomiarów (odczyty bieżące)
 • informacji o przekroczeniu z nadaniem alertu i zadania naprawy (w formie raportu)
 • tworzenia dokumentacji fotograficznej (także w technologii IR)
 • współpracy z kamerą termowizyjną OGI - EyeCGas® VOC
 • współpracy z np. SAP
2-layers

Moduł SVC - wspomagający i koordynujący pracę terenowych ekip serwisowych

 

 • Ewidencja urządzeń i znakowanie QR lub RFID
 • Ewidencja serwisanta, miejsca i czasu naprawy
 • Wizualizacja na mapie lokalizacji urządzeń i ekip serwisowych
 • Wygodny cyfrowy harmonogram
 • Cyfrowe archiwum i pełna historia prac serwisowych
 • Zdalne wysyłanie ekip serwisowych
 • Potwierdzenie wizyty serwisowej w danej lokalizacji
 • Potwierdzenie obecności serwisanta przy urządzeniu
 • Dedykowane listy kontrolne
 • Dokumentacja zdjęciowa z komentarzem
 • Elektroniczny raport po wizycie serwisowej
 • Zdalny dostęp do elektronicznych raportów serwisowych

W ramach dostosowania do wymogów klienta Dział Wdrożeniowy oferuje rozbudowę systemu o dodatkowe moduły funkcyjne.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę www.inspectorex.pl

Masz pytania w sprawie tego produktu?
Skontaktuj się z nami! Chętnie pomożemy!
Sebastian Ziemian
Specjalista ds. detekcji