Produkty i rozwiązania

Poznaj naszą ofertę
pn_tr0217_stahl_b4_bild
Produkty i rozwiązania Instrumenty pomiarowe Pomiary Ciśnienia

Urządzenia precyzyjne

Screenshot_2021-04-05 GC30 englisch; Rev 0 - 01-ds-dg25-en1 pdf

Manometr cyfrowy ogólnego przeznaczenia

Typ DG25
1082

Manometr kontrolny / z przegrodą

Model 1082
Masz pytania w sprawie tego produktu?
Skontaktuj się z nami! Chętnie pomożemy!
Ryszard Koleśniak
Inżynier Produktu