Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce

14 październka odbyło się uroczyste podpisanie „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”.
PHOTO-2021-10-14-16-12-29

Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce

14 październka odbyło się uroczyste podpisanie „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”.

„Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce” - jest to dokument, który ma na celu określenie zasad współpracy pomiędzy podmiotami sektora publicznego i sektora prywatnego na rzecz rozwoju polskiej gospodarki wodorowej.

Inicjatorem porozumienia było Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

 

W imieniu ASE ATEX dokument podpisał nasz CEO Grzegorz Czesnowski .

 

Oprócz ASE ATEX z Grupy Technologicznej ASE porozumienie podpisali również:

Wstecz