Produkty i rozwiązania

Poznaj naszą ofertę
pn_tr0217_stahl_b4_bild
Produkty i rozwiązania Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

Instalacje Odkurzania

Instalacje Odkurzania mają na celu utrzymywanie niskiego poziomu niebezpiecznych zanieczyszczeń, pyłów a nawet cieczy. Zebrany materiał może być ponownie wykorzystany do produkcji, dzięki czemu minimalizujemy straty materiału. Instalacje te są pomocne w przypadku okresowego sprzątania jak i podczas czyszczenia podczas prowadzonych prac naprawczych czy remontów. Jesteśmy w stanie zapewnić odkurzacze różnych typów i mocy, oraz wykonać instalację spełniającą wymagania dyrektywy ATEX.

Masz pytania w sprawie tego produktu?
Skontaktuj się z nami! Chętnie pomożemy!