Produkty i rozwiązania

Poznaj naszą ofertę
pn_tr0217_stahl_b4_bild
Produkty i rozwiązania Elektryczne systemy grzewcze Regulacja i monitoring Sterowniki elektroniczne dla jednego obwodu do montażu panelowego

HTC-915-CONT

Właściwości


Raychem HTC-915 to kompaktowy, mikroprocesorowy sterownik przeznaczony do kontroli jednego obwodu grzewczego. Sterownik HTC-915-CONT może sterować i monitorować obwody grzewcze służące do zabezpieczenia przed zamarzaniem oraz utrzymywania temperatury.


Podczas pracy sterownik ciągle monitoruje obwód grzewczy i generuje alarmy w razie przekroczenia nastawionych wartości niskiej/wysokiej temperatury, niskiego/wysokiego prądu roboczego, prądu upływu oraz napięcia. Raychem HTC-915-CONT posiada dwa wyjścia: jedno do sterowania zewnętrzną cewką stycznika, drugie do sterowania zewnętrznym przekaźnikiem półprzewodnikowym (Solid State Relay, SSR). Sterownik oferuje również możliwość zdalnej konfiguracji, sterowania oraz obsługi za pomocą oprogramowania Raychem Supervisor.

 

Sterowanie


Raychem HTC-915-CONT mierzy temperaturę przez 3-przewodowy czujnik PT100 podłączony bezpośrednio do urządzenia. W przypadku gdy zastosowany jest czujnik w wykonaniu Ex (np. MONI-PT100-EXE), sterownik może mierzyć temperaturę w strefach zagrożonych wybuchem.

Przerwa, zwarcie lub przekroczenie zakresu rezystancji czujnika PT100 jest automatycznie wykrywane.
W razie awarii czujnika PT100 wyjście sterujące jest ustawiane w stan otwarty i generowany jest alarm. Sterownik może być używany do kontroli systemu grzewczego na podstawie pomiaru temperatury powierzchni, temperatury otoczenia, regulacji proporcjonalnej na podstawie temperatury otoczenia oraz trybu ograniczania mocy.

Monitorowanie


Sterownik może mierzyć wiele parametrów, takich jak: temperatura, napięcie, moc, cykle pracy stycznika, liczba godzin pracy, rezystancja obciążenia, prąd roboczy i prąd upływu. System można zaprogramować tak, aby okresowo sprawdzał stan przewodu grzejnego i alarmował obsługę o ewentualnych uszkodzeniach układu grzewczego. Sterownik posiada bezpotencjałowy przekaźnik służący do przekazywania alarmu do systemu DCS lub kontrolki alarmu.

 

Pomiar prądu doziemnego

 

Sterownik HTC-915-CONT może być skonfigurowany do pomiaru prądu doziemnego. Opcja ta umożliwia wygenerowanie ostrzeżenia jeszcze przed zadziałaniem wyłącznika różnicowo-prądowego. Poziom zadziałania wczesnego alarmu jest definiowany przez klienta i przyjmuje wartość pomiędzy 10 a 250 mA. Alarm prądu upływu umożliwia zaplanowanie przeglądu instalacji jeszcze przed zadziałaniem urządzeń zabezpieczających, nie powodując przestojów w pracy systemu grzewczego. Należy pamiętać, że ten alarm służy tylko jako ostrzeżenie i nie służy do zastąpienia wyłączników różnicowoprądowych, których stosowanie jest obowiązkowe w większości instalacji Ograniczenie maksymalnej temperatury
Aby zapewnić ograniczenie maksymalnej temperatury przewodów grzejnych w strefach zagrożonych wybuchem, sterownik HTC-915-CONT może być wyposażony w ogranicznik temperatury HTC-915-LIM. Pełna lista szczegółowych informacji znajduje się w instrukcji montażu modułu HTC-915-LIM

 

Montaż


Sterownik Raychem HTC-915-CONT jest przystosowany do montażu na szynie DIN. Sterownik HC-915-CONT jest wyposażony w wyświetlacz LED oraz klawisze funkcyjne ułatwiające konfigurację i obsługę bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń. Ekran na przednim panelu wyświetla pełny tekst, ułatwiając odczytanie stanów alarmowych i ustawień programu. Ustawienia są zapisane w pamięci nieulotnej i w razie awarii zasilania nie są tracone.
Komunikacja


Do komputera PC wyposażonego w oprogramowanie Raychem Supervisor działające w systemie Windows można podłączyć za pośrednictwem sieci kilka urządzeń Raychem HTC-915 CONT. Pozwala to na centralne programowanie, sprawdzanie stanu urządzeń oraz informowanie o stanach alarmowych. Sterownik HTC-915-CONT korzysta z protokołu Modbus i jest wyposażony w port RS-485.

Zobacz pełną charakterystykę tego produktu na stronie producenta
Materiały do pobrania:
Potrzebujesz materiałów w języku polskim? Napisz do nas: info@aseatex.com.pl
Powiązane produkty
Masz pytania w sprawie tego produktu?
Skontaktuj się z nami! Chętnie pomożemy!